WMO Vervoer
De LSBO heeft n.a.v. vragen over de mogelijke veranderingen t.a.v. het WMO-vervoer overleg gehad met Team Zorg van de gemeente Den Helder en daarover de volgende informatie ontvangen:
De huidige contracten met de taxibedrijven voor de uitvoering van de WMO eindigen van rechtswege per 31 december 2019 en er loopt momenteel een aanbestedingsprocedure. De LSBO merkt dat dit leidt tot onrust onder de chauffeurs en die praten er over met WMO-taxi gebruikers die op hun beurt weer ons benaderen!
'De kern van het WMO-vervoer is en blijft dat de client van deur tot deur wordt vervoerd.'
De gemeente wil graag dat de vervoersmiddelen efficiënter worden ingezet en een uitgangspunt is dat er met 1 aanbieder een contract wordt gesloten en er 1 meldpunt komt, zodat er (zoveel als mogelijk) combinatieritten worden gerealiseerd en de ritten efficiënt worden uitgevoerd. Taxivervoer wordt in 2020 beschikbaar van 07.00 tot 0.30 uur. Zodra bekend is wie het WMO-taxivervoer vanaf 1 januari 2020 gaat uitvoeren gaan wij weer in gesprek met de gemeente en zullen wij u verder informeren.

Vrijwilligers voor de hulpdienst.
We zijn naarstig op zoek naar leden die deel willen nemen aan de hulpdienst. Het gaat hierbij om het uitvoeren van kleine klusjes, zoals het ophangen van een schilderij, het verwisselen van een lamp en zo meer, bij mensen die dat zelf niet meer kunnen. Voor elk klusje wordt een onkostenvergoeding gerekend van € 5,--. Uiteraard houdt u de regie over uw eigen tijd en inzet. Maar als u bij tijd en wijle iets zou willen bijdrage in deze zin, neemt u dan contact op met dhr Bouw, tel. 633171.

Contributie vanaf 1 januari 2020.
Vanaf 1 januari zal de contributie iets worden verlaagd, van € 32,-- naar € 30,-- voor een alleenstaande en van € 52,-- naar € 50,-- voor een echtpaar. De ledenvergadering is hier op 20 maart 2019 mee akkoord gegaan.