WMO Taxi-vervoer
Er heeft onlangs een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden, omdat de huidige overeenkomsten op 31 december 2019 eindigden. Deze leidde niet tot inschrijvingen voor een nieuwe overeenkomst. Daarom is een nieuwe inkoopprocedure ingezet met dezelfde voorwaarden als in 2019, zodat het WMO-vervoer in 2020 onveranderd kan worden voortgezet. Inwonders die in aanmerking komen voor het WMO-taxivervoer kunnen op dezelfde wijze als ze gewend zijn gebruik blijven maken van dit vervoer. De aan hen verstrekte taxipas is ook geldig in 2020.

Vrijwillige chauffers voor de autodienst.
Na vele jaren heeft dhr. N. Polet te kennen gegeven dat hij deze maand gaat stoppen met de autodienst. Om deze service te kunnen blijven aanbieden hebben wij chauffeurs nodig, die één of twee keer per maand (afhankelijk van het aantal chauffeurs) één van onze leden wil rijden. Daarnaast is een coördinator onontbeerlijk. Heeft u daarvoor ook belangstelling laat het ons weten. Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. Polet of met dhr. van de Velde respectievelijk 0223610662/0612188212 of 0223633746. Het bestuur hoopt dat we deze service kunnen blijven aanbieden maar zonder u als coördinator/chauffeurs is dat niet mogelijk.
De voorwaarden zijn als volgt:
De autodienst is een service alleen voor leden van de PCOB afdeling Den Helder-Julianadorp. Zijn er speciale wensen bijv. een rollator of een huisdier dan moet dat van te voren worden opgeven. De tijden van aanmelden is normaliter tussen 16.00 uur en 18.00 uur op telefoonnummer van de coördinator. Het aanmelden is in beginsel (afhankelijk van de coördinator) voor de volgende dag (of later). Om een eenduidige prijs vast te stellen heeft het bestuur besloten: Eén zone is € 4,00 en twee zones is € 7,00. Eén zone is een rit binnen de stad (de Schooten, Nieuw Den Helder en de Binnenstad en binnen Julianadorp) en twee zones zijn van Julianadorp naar Den Helder of omgekeerd. Voor alle andere ritten geldt € 0,70 per kilometer met een minimumprijs van € 4,00. Er is geen instaptarief.

Vrijwilligers voor de hulpdienst.
We zijn naarstig op zoek naar leden die deel willen nemen aan de hulpdienst. Het gaat hierbij om het uitvoeren van kleine klusjes, zoals het ophangen van een schilderij, het verwisselen van een lamp en zo meer, bij mensen die dat zelf niet meer kunnen. Voor elk klusje wordt een onkostenvergoeding gerekend van € 5,--. Uiteraard houdt u de regie over uw eigen tijd en inzet. Maar als u bij tijd en wijle iets zou willen bijdrage in deze zin, neemt u dan contact op met dhr Bouw, tel. 633171.

Contributie vanaf 1 januari 2020.
Vanaf 1 januari zal de contributie iets worden verlaagd, van € 32,-- naar € 30,-- voor een alleenstaande en van € 52,-- naar € 50,-- voor een echtpaar. De ledenvergadering is hier op 20 maart 2019 mee akkoord gegaan.

Wijkrestaurant in de Lichtboei.
Hoewel het geen activiteit van ons is, vermelden we onderstaand bericht, omdat het voor u van belang kan zijn.
In de Lichtboei aan de IJsselmeerstraat heeft men een wijkrestaurant. Daar wordt iedere donderdagavond een heerlijk drie gangen menu geserveerd voor de prijs van € 8,25. Dat is inclusief het eerste drankje. Het is iedere donderdag een gezellig samen zijn, en beslist de moeite waar om er aan deel te nemen. Het menu staat iedere week op de website van Tellus onder restaurant en staat ook op het bord in de hal bij de receptie. U kunt zich opgeven via tel nr. 0223-638500 van de receptie. Dat kan tot woensdag 12.00 uur. Mocht u slecht ter been zijn, of niet in bezit van eigen vervoer, dan bestaat de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden voor € 1,--. Daar zorgen wij voor. Eenmaal in de twee maanden wordt er ook een thema-avond gehouden zoals b.v. de Duitse avond die in oktober is geweest en de Indische avond in november. De thema-avonden worden in de media vermeldt met de informatie waar het plaats vindt en voor welke datum u zich daarvoor kunt opgeven. Bij deze avonden is altijd live muziek aanwezig. De prijs voor een thema-avond bedraagt € 17,95. Voor inlichtingen kunt u bellen naar 0646306566.

Rijbewijskeuring senioren.
Bent u 75 jaar of ouder dan is bij het verlengen van uw rijbewijs een keuring verplicht. Die moet elke vijf jaar plaats vinden. Ongeveer 6 maanden voordat uw rijbewijs verloopt vraagt u een gezondheidsverklaring aan via Mijn CBR.nl. U heeft hiervoor een DigiD code met sms controle nodig of gebruik maken van de App. U moet moet ook kunnen internetbankieren. U kunt de verklaring online invullen. Maakt u geen gebruik van het internet dan kunt u een gezondheidsverklaring bij de gemeente aanvragen. Deze vult u dan in en stuurt u op naar het CBR.
Binnen enkele weken ontvangt u een reactie van het CBR over de te volgen procedure en de benodigde formulieren voor de keuringsarts.
U kunt nu een afspraak maken voor de medische keuring.
Dat kan bij Regelzorg Rijbewijskeuringen. Een afspraak maakt u via www.regelzorg.nl of telefonisch 088-2323300.
Het is ook mogelijk bij de Omring en met uw Omringpas krijgt u korting. (Zie www.omring.nl/extra-diensten/rijbewijskeuring.) U moet dan via www. RijbewijskeuringsartArts.nl of telefonisch via 036-7200911 een afspraak maken.