Aanmelden als nieuw lid of wijziging lidmaatschapgegevens
Wilt u zich aanmelden als nieuw lid of wilt u iets wijzigen in uw lidmaatschapgegevens, neem dan contact op met de secretaris.
email: secr.pcobdenhelder@outlook.com
Vermeld naam, adres en het type lidmaatschap: individueel- of echtpaarlidmaatschap.

Informatie over of aanpassing van deze website.
Voor informatie of op- en aanmerkingen over deze website kunt u contact opnemen met de secretaris.

Aanmelden voor vacatures in bestuur of werkgroepen.
Voor informatie over of aanmelding voor een vacature kunt u contact opnemen met onze voorzitter Dhr. J. van der Velde, Dirk Abbesteelaan 19, 1785 GM, tel. 0223-633746.
Email: janvandervelde6@gmail.com