Volgens de statuten moeten er minimaal 5 bestuursleden zijn. In onze afdeling wordt een minimum aantal van 9 wenselijk geacht, bij voorkeur een gelijk aantal mannen en vrouwen.
Wij hebben nu 11 bestuursleden, 6 vrouwen en 5 mannen.
De emailadressen van de bestuursleden vindt u het blad "Reflexief" dat maandelijks uitkomt.

Voorzitter:
J. van der Velde, Dirk Abbesteelaan 19, 1785GM Den Helder, tel. 0223-633746
(autodienst, bingo)

Secretaris:
J. Stam, Bremstraat 169a, 1783 JE Den Helder, tel. 0223-620018
e-mail: secr.pcobdenhelder@outlook.com

Penningmeester:
J. A. van Schijndel, Kruiszwin 5526 Den Helder, 1788 RX, tel. 0223-691840

Overige bestuursleden:
Mevr. R. Bok, Julianaplein 71 1781 HB Den Helder, tel. 0223-617622
(themamiddagen)

Dhr. W.G.A. Bouw, Klaas Casterkomstraat 12, 1785 ND Den Helder, tel. 0223-633171
(vrijwillig ouderen adviseur, hulpdienst, belastinghulp, bingo en bezorging)

Mevr. M. Hoelandt, Begoniastraat 83 1782 KP Den Helder, tel. 0223-627702
(museumcommissie)

Mw. A.M. Huiberts, Koggeschip 31, 1784 SE Den Helder, tel. 0223-632507,
(redactie Reflexief, themamiddagen)

Mw. A. Leemans-Kooistra Pluto 57, 1785 AV Den Helder, tel. 0223-630094,
(vrijwillig ouderen adviseur, secretaris reiscommissie, belastinghulp, bingo)

Mevr. G. de Ruijter, Hendrik Baskeweg 115, 1785 MC Den Helder, tel. 0223-669479
(thuisadministratie, reiscommissie, excursies en bingo)

Dhr. C. van der Spek, Olivier van Noortstraat 8, 1782 XM Den Helder, tel. 0223-628648
(sjoelen, wandelgroep)

Mw. F.J. van der Zee-Bakker, Heiligharn 108, 1785 SN Den Helder, tel. 0223-631020,
(coördinatie lief en leed)