16 juli 2019: Ontmoetingslunch in de Vredeskerk.
Wilt u ook samen in een ontspannen sfeer genieten van een heerlijke lunch geef u dan op en kom gezellig met ons mee eten. De lunch in juli krijgt een Duits tintje, braadworst van de barbecue en wat er verder geserveerd wordt blijft een verrassing. Inmiddels hebben we een gezellige groep deelnemers en er wordt heel wat af gekletst onder het eten en iedereen gaat voldaan naar huis. Inloop vanaf 12.00 uur, dan staat de koffie/thee voor u klaar. Zo rond 12.30 begint de lunch. De kosten voor de lunch bedragen € 7,50 ter plaatse te voldoen. I.v.m. de voorbereidingen is het wel noodzakelijk dat u zich opgeeft. Dit kan tot en met 10 juli bij mevr. de Ruijter, telefoon 669479 of bij mevr. Leemans, telefoon 630094.

25 juli 2019: Rondvaart Koudum en Harlinger aardewerk.
De rondvaart vertrekt vanaf de Galamadammen en we varen ongeveer anderhalf uur over de vele meren en kanalen die Friesland rijk is, onderweg genietend van een heerlijk kopje koffie/thee met een gebakje. Na de rondvaart is het tijd voor een heerlijk diner. Een bezoek aan de Aardewerkfabriek Harlingen staat ook op ons programma. De bakermat van de Friese aardewerkindustrie ligt in Harlingen. Vanaf ongeveer 1600 wordt hier aardewerk gevormd, geglazuurd, beschilderd en gebakken. Later volgen Makkum en Bolsward. Bij het bezoek aan de Aardewerk en tegelfabriek ziet u hoe vroeger en nu aardewerk en tegels wordt beschilderd. Rond 18.30 uur zijn we weer in Den Helder.
Neemt u een rollator mee of heeft u een dieet, graag even doorgeven.
U kunt zich opgeven bij mevr. M. Mollema, tel. 630168 vanaf 4 juni, 09.00 uur. De prijs van deze bustocht is € 56,00 voor leden en € 61,00 voor niet leden. Graag dit bedrag overmaken voor 2 juli op NL60 RABO 0163 6786 18 t.n.v. reiscommissie PCOB Den Helder o.v.v. Koudum/Harlingen. Betalen in de bus is niet mogelijk!

8 augustus 2019: Pannenkoeken eten.
Omstreeks 12.30 uur verzamelen we ons bij de Pannenkoekenvallei om gezamenlijk te genieten van een pannenkoek met spek, stroop, appel of wat u ook voor een keuze maakt van de uitgebreide kaart van het restaurant. Het is de bedoeling dat u zelf naar het restaurant toe komt, maar heeft u geen vervoer dan proberen wij dat voor u te regelen.
Kosten zijn voor eigen rekening!
I.v.m. het reserveren van plaatsen graag doorgeven of u komt aan mevr. de Ruijter, tel. 669479 of mevr. de Jonge, tel. 693316 of mevr. Leemans, tel. 630094

8 augustus 2019: museumbezoek Teylers Museum Haarlem.
De museumcommissie nodigt u uit om een bezoek te brengen aan het Teylers Museum in Haarlem op donderdag 8 augustus a.s.. De sterfdag van Rembrandt van Rijn is dit jaar 350 jaar geleden. In het Teylers zijn een vijftigtal door de meester, leerlingen en vrienden vervaardigde etsen te zien in het Prentenkabinet onder de titel "Rembrandts Wereld". Het accent van deze positie ligt op de stadsgezichten en landschapen. De meeste werken zijn in de omgeving van Amsterdam gemaakt. Naast de etsen van Rembrandt zijn er ook werken van o.a. Jan Lievens, Roelant Lochman, Lambert Doomer en Philips Koninck te zien. Het museum is genoemd naar Pieter Teyler van der Hulst (1702 - 1778) een rijke Haarlemse laken - en zijdefabrikant en bankier. In het museum werden voorwerpen van kunst en wetenschap onder één dak ondergebracht. Het is het eerste museum van Nederland, dat vanaf 1784 onafgebroken voor publiek is opengesteld. In 1996 werd er een nieuwe vleugel geopend met een grote tentoonstellingszaal, een educatief paviljoen en een museumcafé. De toegangsprijs is € 14,-- en voor bezitters van de MJK gratis. Als het mooi weer is, is het mogelijk om een boottocht (ongeveer € 14,--) door Haarlem te maken. We vertrekken met de trein van 9 uur vanaf station Den Helder en gaan voorinzitten, zodat de mensen die in Zuid instappen ons makkelijk kunnen vinden. We stappen over in Castricum, dan blijven we op hetzelfde perron. U kunt zich hiervoor opgeven na 17 juli as bij Mevr. Hoelandt telefoon 06 33 76 10 85. Wij willen graag weten hoe groot de groep is. De treinreis, koffie, lunch enz. is voor eigen rekening. Het wordt vast weer een gezellige dag.

13 augustus 2019: Bingo.
Aanvang 14.30 uur in de Vredeskerk.

20 augustus 2019: Sjoelen in de Draaikolk.
De middag start om 14.00 uur in de draaikolk en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De kosten zijn € 5, -- voor koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

9 september 2019: Vertrek van de meerdaagse reis.
Op 9 september vertrekt de groep naar Lo Reninge in België. De reis duurt tot 14 september.

10 september 2019: Bingo.
Aanvang 14.30 uur in de Vredeskerk.

17 september 2019: Sjoelen in de Draaikolk.
De middag start om 14.00 uur in de draaikolk en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De kosten zijn € 5, -- voor koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

18 september 2019: Themamiddag: Etherische geuren.
Onze spreekster van vanmiddag is Mw. Sanne van den Berg-Blok. Zij zal ons alles vertellen over etherische geuren, dat zijn de geuren die door de plantenwereld worden verspreid om insekten aan te lokken en om zo hun voortbestaan te garanderen. Welke geur dan ook, elke geur heeft onbewust veel invloed op de mens, geur is in staat om gevoel, herinnering en emotie aan elkaar te koppelen. En het werken met geuren is bewustzijn verruimend. Al 30 jaar lang is Sanne van den Berg-Blok deskundige op het gebied van geur- en geurbeleving. Zij neemt u heel graag mee op reis naar het rijk der geuren. Zo zal zij ons laten kennis nemen van wat geuren voor u in het dagelijkse leven kunnen betekenen. Het zal zonder meer een 'geurige' middag worden. De middag vindt plaats in de Vredeskerk en begint om 14.30 uur. De toegang is gratis, een kopje koffie of thee kost € 1,--.

De wandelgroep op dinsdagmorgen
Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur. Wilt u meewandelen? Geen probleem, neem contact op met dhr C. van der Spek tel: 628648 om af te spreken waar wordt vertrokken, hoe laat en met wie u kunt meerijden. We starten steeds op een ander plek in Den Helder. Informatie in Reflexief.